ગુજરાતનું સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ-૨ (General knowledge of Gujarat Part-2)

ગુજરાતની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબ. Questions asked in various competitive examinations of Gujarat and its answers.

 1. બનાસ નદી પર કયો બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે ?
  • દાંતીવાડા
 2. શેત્રંજી નદી પર તૈયાર કરેલી યોજનાનો સૌથી વધું લાભ કયા જિલ્લાને મળે છે ?
  • અમરેલી
 1. કચ્છના રણને આગળ વધતું અટકાવવા માટે કયા વૃક્ષો વાવવામાં આવે છે ?
  • ગાંડો બાવળ
 1. સૌરાષ્ટ્રમાં કક ઓલાદની ભેંસો ઉછેરવામાં આવે છે.
  • જાફરાબાદી
 2. મોતી આપતી પર્લફીશ કયા ટાપુઓ પાસેથી મળે છે ?
  • પરવાળા (પીરોટન)
 3. ગુજરાતનું સૌથી મોટું મત્સ્યકેન્દ્ર
  • વેરાવળ
 4. શાર્કઓઈલ શુદ્ધ કરવાની રિફાઈનરી કયાં આવેલી છે ?
  • વેરાવળ
 5. ઉત્પાદન અને વાવેતરના વિસ્તારની દષ્ટિએ ગુજરાતમાં પ્રથમ નંબરે કયો ધાન્ય પોક ઓવે.છે?
  • બાજરી
 6. કયા વિસ્તારના ધઉં પ્રખ્યાત છે.
  • ભાલ
 7. મગફળીના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન
  • પ્રથમ
 8. તમાકુના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું ભારતમાં સ્થાન
  • બીજું
 9. ખનીજના ઉત્પાદનની દષ્ટિએ ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન
  • ચોથું
 10. ફલોરસ્પારના ઉત્પાદનમાં ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન
  • પ્રથમ
 11. ભારતમાં ચિનાઈ માટીનું સૌથી મોટું ક્ષેત્ર કયું છે?
  • અરસોડિયા-(સાબરકાંઠા)
 12. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જિપ્સમનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો"
  • જામનગર - દેવભૂમિ દ્વારકા
 13. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં. ખાતે ફલોરસ્પાર શુદ્ધિકરણનું કોરખાનું છે
  • કડીપાણી
 14. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મીઠાપુર પાસે કયા પ્રકારનો.ચૂનાનો.પથ્થર મળી આવે છે ?
  • મીલીઓ લાઈટ
 15. કેલ્સાઈટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું ભારતમાં સ્થાન 
  • બીજું
 16. બનાસકાંઠાના કયા તાલુકામાંથી તાંબુ, સીસુ.અને જસત મળી આવે છે ?
  • દાંતા
 17. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વાર ખનીજતેલ કયાંથી મળી આવ્યું હતું 
  • લુણેજ
 18. જાંબુઘોડા અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં ઓવેલું-છે
  • પંચમહાલ
 19. પનીયા અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલ છે;
  • અમરેલી
 20. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર રાષ્ટ્રપતિશાસમ-કોના-સમયમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું ?
  • ડો. શ્રીમન્ઞારાયણ
 21. ગુજરાતના વર્તમાન મુખ્યપ્રધાનૅ“
  • વિજયભાઈ રૂપાણી
 22. ગુજરાતમાં સૌથી લાંબો સંમય પદ પર રહેનાર મુખ્યમંત્રી
  • નરેન્દ્ર મોદી
 23. ગુજરાત વિધાનસભાનોપ્રથંમ.અધ્યક્ષ 
  • કલ્યાણજી મહેતા
 24. ગુજરાત વિધાનસભાત્તાં વર્તમોત્ત અધ્યક્ષ 
  • રમણલાલ વોરા
 25. ગુજરાત વિધાનસભોના પ્રંથમ આદિવાસી અધ્યક્ષ
  • ગણપત વસાવા
 26. ધુવારણ વીજમથકની શરૂઆત કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં થઈ ?
  • બળવંતરાય મહેતા
 27. ગુજરાતઃરાજ્ય વિધાનસભાની પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે યોજાઈ ?
  • ઈ.સ. ૧૯૬૨ માં
 28. કૌત્તા શાસન:દેરમિયાન ૧૯૭૩ માં ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષક વિધેયક પસાર થયું ?
  • ઘનશ્યામ ઓઝા
 29. કોનો શાસન,દરમિયાન નવનિમણ આંદોલન થયું હતું ?
  • ચિમનભાઈ પટેલ
 30. ગરીબી*દૂર કરવા અંત્યોદય યોજના શરૂ કરનાર મુખ્યમંત્રી
  • બાબુભાઈ પટેલ
 31. ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી
  • અમરસિંહ ચૌધરી
 32. ગુજરાતના સૌથી નાની વયના મુખ્યમંત્રી
  • ચીમનભાઈ પટેલ
 33. ગોકુળગ્રામ યોજના દાખલ કરનાર મુખ્યમંત્રી
  • કેશુભાઈ પટેલ
 34. કોના સમયમાં ગુજરાતનું પાટનગર ગાંધીનગર બનાવવામાં આવ્યું 
  • હિતેન્દ્ર દેસાઈ
 35. ૧૯-૯-૧૯૬૫ ના રોજ કચ્છ સરહદે પાકિસ્તાને કયા મુખ્યમત્રીનું વિમાન તોડી પાડયું ?
  • બલવંતરાય મહેતા સુથરી
 36. કોના સમયમાં ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ વિધેયક ઘડવામાં આવ્યું ?
  • જીવરાજ મહેતા
 37. કોના સમયમાં વડોદરામાં કોયલી રિફાઈનરી શરૂ કરવામાં આવી હતી ?
  • બળવંતરાય મહેતા
 38. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર રાષ્ટ્રપતિશાસન ક્યારે લાદવામાં આવ્યું ?
  • ૧૩-૫-૧૯૭૧
 39. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી કેટલા કાર્યકારી અધ્યક્ષો આવ્યા?
 40. ગુજરાતના અંતિમ કાર્યકારી અધ્યક્ષ
  • નીમાબેન
 41. પ્રથમ વિધાનસભામાં કુલ કેટલી બેઠકો હતી ? 
  • ૧૩૨
 42. બારમી વિધાનસભામાં કુલ કેટલી બેઠકો છે ?
  • ૧૮૨
 43. નરેન્દ્ર મોદીની કોઈપણ ત્રણ યોજનાના નામ લખો
  • સાગરખેડુ, જ્યોતિગ્રામ,“સુજલોમ સુફલામ
 44. કોના નેતૃત્વ હેઠળ સાંધ્યકોર્ટ શરૂ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાતઃબન્યું”?'
  • સરેન્દ્ર.મોદી
 45. માધવસિંહ સોલંકી દ્વારા અપનાવાયેલ કઈ થિયરીના કારણે ગુજરાતમાં જ્ઞાતિઓમાં ભાગલા પડયા ?
  • ખામ
 46. પારડીની ધાસિયા જમીનનો સુખદ ઉકેલ લાવનાર મુખ્યમંત્રી
  • હિતેન્દ્ર દેસાઈ
 47. સુથરી પાસે કયા મુખ્યમંત્રીના નામ પરથી બંધ બાંધવામાં-આવ્યોઃછે”?
  • બળવંતરાય મહેતા
 48. અનામત આંદોલનના કારણે કયા મુખ્યમંત્રીને રાજીનામું આપવું'પડયું 
  • માધવસિંહ સોલંકી
 49. મુખ્યમંત્રી પદનો ત્યાગ કર્યા બાદ કયા મુખ્યમંત્રી તુરત.જ બ્રિટન ખાતે રાજદૂત નિમાયા ?
  • જીવરાજ મહેતા
 50. ગુજરાત વિધાપીઠમાં અધ્યાપક તરીકે સેવા આપનાર તેમજ-અમદાવાદમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કોલેજની સ્થાપના કરનાર
  • ચીમનભાઈ પટેલ
 51. કિસાન મજદૂર લોકપક્ષની રચનામાં કયા મુખ્યમંત્રીનો સિંહફાળો હતો ?
  • ચીમનભાઈ પટેલ
 52. કયા મુખ્યમંત્રીએ રાજકોટ સહકારી બેંકમાં ડૉયરેકેટર તરીકેની સેવાઓ આપી છે ?
  • કેશુભાઈ પટેલ
 53. મોરબી હોનારત વખતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી-કોણ હતા ?
  • બાબુભાઈ પટેલ
 54. કયાં મુખ્યમંત્રીએ પ્રથમ ઓલઃ ઈચ્ડિયા પોલીસઃકોન્ફરન્સનું ઉદઘાટન કર્યું ?
  • નરેન્દ્ર મોદી
 55. મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કયા.વિષયમાં અનુસ્નાતકની પદવી ધરાવે છે ?
  • રાજ્યશાસ્ત્ર
 56. વડોદરા રાજ્યના વિલિનીકરણની વિધિ પાર પાડવા સરદાર પટેલે કોને દિવાન તરીકે નીમ્યા ?
  • જીવરાજ મહેતા
 57. દ્વિલક્ષી વેચાણ વેરો દાખલેઃકરનાર
  • જીવરાજ મહેતા
 58. ભારત સરકારનાઃવિદેશમંત્રીતરીકે સેવા આપનાર
  • માધવસિંહ સોલંકી
 59. શ્રીકૃષ્ણએ જ્યાં દેહત્યાગઃકર્યો હતો તે સ્થળ
  • ભાલકા તીર્થ
 60. સૌરાષ્ટ્રની શાત્ત
  • રાજકોટ
 61. ગાંધીજીની'કર્મભૂમિ
  • અમદાવાદ
 62. મહેલોનું શહેર
  • વડોદરા
 63. આર્ટ સિલ્કની નગરી
  • સુરત
 64. કાઠિયાવાડનું રત્ન
  • જામનગર
 65. સાક્ષર ભૂમિ
  • નડિયાદ
 66. સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી
  • ભાવનગર
 67. સિદ્ધરાજ જયસિંહનું જન્મસ્થળ 
  • પાલનપુર
 68. ગુજરાતનું પ્રથમ તેલક્ષેત્ર
  • લૂણેજ
 69. શામળાજીમાં કોની મૂર્તિ છે ?
  • શ્રીકૃષ્ણના શ્યામ સ્વરૂપની
 70. ભારતનાં પાંચ પવિત્ર સરોવરમાંથી ગુજરાતમાં આવેલ કચ્છનુ પવિત્ર સરોવર
  • નારાયણ સરોવર
 71. ગોપનાથનું શિવમંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?
  • ભાવનગર
 72. નારદ-બ્રહ્માની અનોખી પ્રતિમા કયા સ્થળે આવેલી છે
  • કામરેજ
 73. ઈરાનથી આવેલા પારસીઓ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કયાં ઉતર્યા હતા ?
  • સંજાણ (શાસનકર્તા - જાદીરાણા)
 74. વલસાડ જિલ્લાના કયા સ્થળે પારસીઓનો પવિત્ર અગ્નિ આજે પણ પ્રજવલિત છે ? 
  • ઉદવાડા
 75. એક જ શિલામાંથી કંડારાયેલ ભગવાન અજિતનાંથની પ્રતિમા મહેસાણા જિલ્લામા કયા-સ્થેળે આવેલી છે ?
  • તારંગા
 76. ગાંધીનગર જિલ્લાના મહુડીના મંદિરમાં કયા ભગવાનની મૂર્તિ છે ?
  • ઘંટાકર્ણ મહાવીર
 77. જૂનાગઢ જિલ્લાના દાતારમાં કોની દરગાહ આવેલી છે ?
  • જમીયલશા પીર
 78. રાજ્યનું સૌથી પ્રાચીન મંદિર ગોરજ ક્યા જિલ્લામાં આવેલું છે.?
  • વડોદરોઃ
 79. બરડો ડુંગર કયાં જિલ્લામાં આવેલું છે ? 
  • પોરબંદર
 80. બરડો અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?
  • પોરબંદર
 81. અપદાવાદની સ્થાપના કોણે અને ક્યારે કરી ?
  • સુલતાન*“અહમદશાહ,-૧૪૧૧
 82. મહમદ બેગડા અને તેની શાહજાદાઓની મઝાર કયાં આવેલી છે'?.
  • સરખેજ
 83. પાંડવોની શાળા અને ભીમનું રસોડું અમદાવાદમાં ક્યાં.આવેલું છે ?
  • ધોળકા
 84. મીનળદેવીએ બંધાવેલ મુનસર તળાવ અપદાવાદમાં ક્યાં-આવેલ છે ?
  • વિરમગામ
 85. કવિ કલાપીના કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ લાઠી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?
  • અમરેલી
 86. ખંભાતનું પ્રાચીન નામ
  • સ્તંભતીર્થ
 87. આયના મહેલ અને પ્રાગ મહેલ કયા શહેરમાં આવેલા છે ?
  • ભૂજ
 88. ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર અને કુદરતી ઉપચારકેન્દ્રરકયા શહેરમાં આવેલા છે ?
  • મુંદ્રા
 89. એશિયાનું સૌથી પહેલું વિન્ડફોર્સ અતે ટી. બીઃ:'સેનેટોરિયમ કયાં આવેલું છે ?
  • માંડવી
 90. છરી-ચપ્પા અને સૂડીના ઉદ્યોગઃશાટેઃકયું શહેર જાણીતું છે ?
  • અંજાર
 91. કાઠીઓએ બંધાવેલું કોટયૅકનું સૂર્યમંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?
  • કચ્છ
 92. શેઢી નદીના કિનારે કયા સંતત્તો આશ્રમ આવેલો છે.
  • શ્રીમોટા
 93. ડાકોરનું પ્રાચીન,તામ
  • ડંકપુરઃ
 94. ડાકોરના મંદિરમાં કૈયા ભગવાનની મૂર્તિ બિરાજમાન છે.
  • રણછોડરાય
 95. ખેડા જિલ્લામાં સોલંકીયુગનું ક્યું શિવાલય આવેલું છે ?
  • ગલતેશ્વર
 96. સમગ્રવવિશ્વમાં સૌપ્રથમ વાર ડાયનાસોરના ઈંડા કઈ જગ્યાએ મળી આવ્યા હતા ?
  • રૈયાલી
 97. ખેડાજિલ્લામાંકયોં ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે ?
  • લસુંદ્રા
ગુજરાતનું સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ-૧ (General knowledge of Gujarat Part-1): અહીં ક્લિક કરો.
ગુજરાતનું સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ-૨ (General knowledge of Gujarat Part-2)


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook