સ્પીપા યુપીએસસી સીએસઈ તાલીમ કાર્યક્રમ 2020-21 નિબંધ પરીક્ષણ સંબંધિત સૂચના

સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (સ્પીપા) યુપીએસસી સીએસઈ તાલીમ કાર્યક્રમ 2020-21 નિબંધ પરીક્ષણ સંબંધિત સૂચના.

પરીક્ષાનું નામ: યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ (આઈએએસ, આઈપીએસ, આઈએફએસ અને અન્ય) ની તાલીમ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા 2020-21
નિબંધ ટેસ્ટ સંબંધિત સૂચના: અહીં ક્લિક કરો


સ્પીપા યુપીએસસી સીએસઈ તાલીમ કાર્યક્રમ 2020-21 નિબંધ પરીક્ષણ સંબંધિત સૂચના


Post a Comment

Previous Post Next Post

Facebook